All Round Service

 

Curriculum Vitae


Morten Hassel

Solbergbekken 82

1337 Sandvika


Mobil 91 37 62 62


Personlig: 68 år, gift med Hanne, 2 barn.KJERNEKOMPETANSE / Arbeidsfelt.Stor kompetanse og erfaring fra drift og service av IT utstyr og andre tjenester innen IT. God kjennskap til service av store høyvolumskonvolutteringsmaskiner som Kern og Pitney Bowes. Lang erfaring på UPS systemer ang installasjoner, batteribytte, servicekontrakter og priser. (nødstrøm) Lang erfaring som Vaktmester fra større firmar.


Hva kan jeg brukes til.?

Med lang erfaring fra UPS systemer og gode kontakter med leverandører kan jeg vært en god konsulent innen dette. Er flink med kunder og tilbud, en person andre setter pris på å jobbe sammen med. Oppfølging av IT-leverandører og service avtaler. Vaktmester/driftstekniker for mindre bygg eller privatpersoner. Kan ta jobber hvor du må reise på kort varsel. Kan leies inn for 1 til 12 mnd. + mye mere. Arbeidslivet er ikke slutt når man er 68, "Fikser det meste for de fleste."KARRIEREFORLØP:

Jobber i dag som konsulent i eget firma innen UPS systemer, transport og konsulent innen vaktmestertjenester. Jobber i tillegg som reservesjåfør for Norgesbuss.  Kjøreoppdrag for Norrønafly i inn og utland (ble satt bort til et annet firma i 2016), men kommer sikkert tilbake.  www.norronafly.com


Nordic Semiconduktors Februar 2016

Jobber i dag som vaktmester 3 ganger i uken. morten.hassel@nordicsemi.no


Technip Norge AS fra Mai 2013 til September 2015

Caretaker / Vaktmester, problemløser overfor de ansatte.


Teleplan AS mai 2008 til Desember 2012

Vaktmester / driftsteknikker

 

Unibuss / Lavprisespressen mars 2006 til mai 2008

Ansatt som sjåfør på Torp, Rygge flybussen og Lavprisekspressen til Kjøbenhavn og Trondheim.


Eaton Power Quality Norge (Powerware) innleid fra mai 2002 til desember 2005

Jobbet som service konsulent for Eaton Power Quality Norge i 3 og 1/2 år på service. www.eaton.no Meget god kjennskap til produkter og priser.


Statens Pensjonskasse fra mars 2001 til august 2001

Ansatt som leder for teknisk drift i IT-avdelingen.


SGI fra januar 1999 til januar 2001

Startet mitt eget firma i November 98 og begynte som konsulent hos SGI i januar 99 innen dispatch, support og andre organisasjonsendringer innen service.


Exide Electronics fra april 1997 til desember 98

Ansatt som servicesjef på avdelingen for UPS systemer, hadde ansvaret for service og kunder i hele Norge. Er selv utdannet på produktene og jobbet med uteservice sammen med de andre. Bred erfaring innen svakstrøm/sterkstrøm og nødstrømsaggregater.


AS Frankering fra september 1996 til mars 1997

Ansatt som servicesjef på høyvolumskonvolutteringsmaskiner, hadde ansvaret for jobber, kunder, deler og utdannelse. Har selv kurs på Pitney Bowes Series 8 og 9 hvor jeg jobbet som serviceingeniør når det var behov. Kjenner godt til servicepriser og kunder i dette markedet.


Nordic Computer Services i Danmark mars 1996 til september 1996

Jobbet som serviceingeniør på store og mellomstore datasystemer, hadde hovedansvaret for Jylland og Fyn.


Hitachi Data Systems AS (HDS) fra 1988 - 1995

HDS utvikler, produserer og markedsfører IBM-kompatible datamaskiner, lagringsmedia og printere. (Fra 5.april 1995 ble firma lagt under Danmark, og 6 personer ble sagt opp).


Mars 91 - 95 Gruppeleder, Teknisk Service og Support.

Mitt ansvarsområde de siste 5 årene var å bygge opp HDS service- og supportavdeling. Jeg rapporterte til adm. direktør for HDS Norge, og på funksjonell basis til Area Manager ved HDS hovedkontor i London. Hadde ansvaret for all tilrettelegging og planlegging av service- og supportaktiviteter i HDS Norge. Dette omfattet bl.a. ansettelse, tilrettelegging av arbeid og utdannelse for teknisk personell (3 personer). Jeg hadde alle fullmakter til å sikre en rask og effektiv service. Jeg er selv utdannet på selskapets produkter, og utførte servicearbeid på våre kundeinstallasjoner sammen med det øvrige serviceteamet. Hadde også kontakt med datameglere på kundens vegne og avtalte de forretningsmessige aspekter omkring kjøp og salg av brukt utstyr.


Mars 88 - mars 91 Seniortekniker.

I forbindelse med firmaets oppstart i 1988, ble jeg ansatt som

seniortekniker med ansvar for oppbygging av de tekniske funksjoner.

Kundemassen øket gradvis, og i 1991 ble jeg utnevnt til gruppeleder.


IBM Norge AS fra1975 - 1988

Okt. ' 84 - mars 88 Seniortekniker, Storkunder for IBM.

Hadde ansvaret for drift og teknisk støtte til store IBM-kunder.

Disse omfattet bl.a. Storebrand, Rikstrygdeverket, Teamco, med flere.

Hadde ansvaret for alle driftsrelaterte problemer (hardware og software)

forbundet med IBM-utstyret.

Mottok min andre IBM Service Award i 1985.


Sep.' 75 - okt.' 84 Serviceingeniør IBM.

Startet som serviceingeniør innen tekstbehandlingsprodukter

Ble spesialist på disse produkter og utdannet i England og

Sverige. Gikk i 1980 over på stormaskiner (CPU, disk og printere)

Mottok min første IBM serviceaward i 1978


1974 - 1975 Hayden Aircharter, Fornebu

Arbeidet som flyinstruktør etter endt flygerutdannelse i USA


UTDANNELSE

2007 – FSE 2007 industri – lavspenning (Batteribytte)

1975 - 1995 Deltok i div. kurs fra IBM og HDS innen kundebehandling, lederutvikling

samt tekniske kurs av forskjellige slag.


1973 - 1974 Utdannet som pilot ved Burnside-Ott Aviation Training Center, Florida, USA

1969 - 1972 Fagbrev som maskinmontør hos Andersen & Nord, Høvik

1968 - 1969 Yrkesskole i Sandvika, Maskinlinjen

1966 - 1968 Realskoleeksamen - Dale i Sunnfjord (Privatskole)


VERNEPLIKT

1972 - 1973 Militærtjeneste avtjent i marinen på Madlamoen og Håkonsvern

Ble utdannet til froskemann, og tjenestegjorde på undervannsbåt og

motortorpedobåt i hele perioden


TILLITSVERV

President i Lommedalens Lions Club 1998/1999

Styremedlem i Laila og Gunnar Schjelderups Stipendie-og Gavefond.

Tilsynsvakt for hytter i marka for DNT Oslo og Omegn. Myrsetra/Prestehytta


Er det noe du lurer på.?
Copyright @ All Rights Reserved