Hvem er vi. ?

 

Jo det er vi som ser etter UPS’ en din og tar service på den så vi er sikker på at den virker når du trenger den. Ofte står denne i et kott eller bak en dør og trekker støv i vifter og elektronikk, vi renser den og sjekker batterier så du kan få en statusrapport av oss.

 

UPS er ikke bare til back up, den sikrer også mot transienter, frekvensvariasjoner og spenningsvariasjoner og som batteribackup.

Ring Morten Hassel på 91376262 

Hvorfor velge oss.

Med lang erfaring og gode priser blir ikke dette så dyrt, men hvis du ikke gjør noen ting blir det dyrt og kan ta lang tid å få data tilbake.

 

Copyright @ All Rights Reserved