Curriculum Vitae
Morten Hassel
Solbergbekken 82
1337 Sandvika
Mobil 91 37 62 62
Personlig: 71 år, gift med Hanne, 2 barn.

KJERNEKOMPETANSE / Arbeidsfelt.

Nå er det slutt på jobb, men kommer det opp noe som høres morsomt ut blir jeg med.

Jobber i dag som konsulent i eget firma innen vaktmestertjenester, er også hyttetilsyn for DNT.

April 2016 til april 2020 vaktmester for Nordic Semiconductor på Skøyen 3 ganger i uken.

Technip Norge AS fra April 2013 til September 2015
Caretaker / Vaktmester, problemløser overfor de ansatte.

Teleplan AS mai 2008 til Desember 2012
Vaktmester / driftsteknikker

Unibuss / Lavprisekspressen mars 2006 til mai 2008
Ansatt som sjåfør på Torp, Rygge flybussen og Lavprisekspressen til København og Trondheim.

Eaton Power Quality Norge (Powerware) innleid fra mai 2002 til desember 2005
Jobbet på service for Eaton Power Quality Norge i 3 og 1/2 år. www.eaton.no Meget god kjennskap til produkter og priser.

Statens Pensjonskasse fra mars 2001 til august 2001
Ansatt som leder for teknisk drift i IT-avdelingen.

SGI fra januar 1999 til januar 2001

Startet mitt eget firma i November 98 og begynte som konsulent hos SGI i januar 99 innen dispatch, support og andre organisasjonsendringer innen service.

Exide Electronics fra april 1997 til desember 98
Ansatt som servicesjef på avdelingen for UPS systemer, hadde ansvaret for service og kunder i hele Norge. Er selv utdannet på produktene og jobbet med uteservice sammen med de andre. Bred erfaring innen svakstrøm/sterkstrøm og nødstrømsaggregater.

AS Frankering fra september 1996 til mars 1997
Ansatt som servicesjef på høyvolumskonvolutteringsmaskiner, hadde ansvaret for jobber, kunder, deler og utdannelse. Har selv kurs på Pitney Bowes Series 8 og 9 hvor jeg jobbet som serviceingeniør når det var behov. Kjenner godt til servicepriser og kunder i dette markedet.

Nordic Computer Services i Danmark mars 1996 til september 1996
Jobbet som serviceingeniør på store og mellomstore datasystemer, hadde hovedansvaret for Jylland og Fyn.

Hitachi Data Systems AS (HDS) fra 1988 - 1995
HDS utvikler, produserer og markedsfører IBM-kompatible datamaskiner, lagringsmedia og printere. (Fra 5.april 1995 ble firma lagt under Danmark, og 6 personer ble sagt opp).
Mars 91 - 95 Gruppeleder, Teknisk Service og Support.
Mitt ansvarsområde de siste 5 årene var å bygge opp HDS service- og supportavdeling. Jeg rapporterte til adm. direktør for HDS Norge, og på funksjonell basis til Area Manager ved HDS hovedkontor i London. Hadde ansvaret for all tilrettelegging og planlegging av service- og supportaktiviteter i HDS Norge. Dette omfattet bl.a. ansettelse, tilrettelegging av arbeid og utdannelse for teknisk personell (3 personer). Jeg hadde alle fullmakter til å sikre en rask og effektiv service. Jeg er selv utdannet på selskapets produkter, og utførte servicearbeid på våre kundeinstallasjoner sammen med det øvrige serviceteamet. Hadde også kontakt med datameglere på kundens vegne og avtalte de forretningsmessige aspekter omkring kjøp og salg av brukt utstyr.

Mars 88 - mars 91 Seniortekniker.
I forbindelse med firmaets oppstart i 1988, ble jeg ansatt som
seniortekniker med ansvar for oppbygging av de tekniske funksjoner.
Kundemassen øket gradvis, og i 1991 ble jeg utnevnt til gruppeleder.

IBM Norge AS fra1975 - 1988
Okt. ' 84 - mars 88 Seniortekniker, Storkunder for IBM.
Hadde ansvaret for drift og teknisk støtte til store IBM-kunder.
Disse omfattet bl.a. Storebrand, Rikstrygdeverket, Teamco, med flere.
Hadde ansvaret for alle driftsrelaterte problemer (hardware og software)
forbundet med IBM-utstyret.
Mottok min andre IBM Service Award i 1985.
Sep.' 75 - okt.' 84 Serviceingeniør IBM.
Startet som serviceingeniør innen tekstbehandlingsprodukter
Ble spesialist på disse produkter og utdannet i England og
Sverige. Gikk i 1980 over på stormaskiner (CPU, disk og printere)
Mottok min første IBM serviceaward i 1978

1974 - 1975 Hayden Aircharter, Fornebu
Arbeidet som flyinstruktør etter endt flygerutdannelse i USA
UTDANNELSE

2007 – FSE 2007 industri – lavspenning (Batteribytte)

1975 - 1995 Deltok i div. kurs fra IBM og HDS innen kundebehandling, lederutvikling
samt tekniske kurs av forskjellige slag.

1973 - 1974 Utdannet som pilot ved Burnside-Ott Aviation Training Center, Florida, USA
1969 - 1972 Fagbrev som maskinmontør hos Andersen & Nord, Høvik
1968 - 1969 Yrkesskole i Sandvika, Maskinlinjen
1966 - 1968 Realskoleeksamen - Dale i Sunnfjord (Privatskole)
VERNEPLIKT
1972 - 1973 Militærtjeneste avtjent i marinen på Madlamoen og Håkonsvern
Ble utdannet til froskemann, og tjenestegjorde på undervannsbåt og
motortorpedobåt i hele perioden
TILLITSVERV
President i Lommedalens Lions Club 1998/1999
Styremedlem i Laila og Gunnar Schjelderups Stipendier og Gavefond.
Tilsynsvakt for hytter i marka for DNT Oslo og Omegn. Myrsetra/Prestehytta